A+ / A-

Отстъпки за реклама по катало

Рекламни агенции и крайни клиенти ползват отстъпки от каталози Реклама Brand It и Alexander Gifts Collection по различни схеми. 

Минималният праг за договоряне или получаване на отстъпка е 1500 лева за период от 12 календарни месеца. 

На база договорения оборот Вие можете да получите отстъпка обем за всички позиции, за които ползвате услугите ни.

Поръчките се заплащат текущо, т.е. не е необходимо договорената сума да се авансира.

Отстъпката обем не влияе на промоционалните отстъпки за конкретни поръчки валидни в различни периоди на годината.

  1. до 1500лв - 0%
  2. от 1501 до 2500лв - 3%
  3. от 2501 до 5000лв - 5%
  4. от 5000 до 9999лв - 7%
  5. от 10 000 до 24999лв - 10%
  6. над 25 000лв - 15%
Рекламните агенции ползват отстъпки по друга схема. За да кандидатствате за отстъпка рекламна агенция моля свържете се с нас за договаряне на условия съобразно вашите възможности и капацитет за работа. 
При изчисляване се взима впредвид брутната сума с ДДС на Вашите поръчки. Размерът на посочените отстъпки е променлив и подлежи на корекция без предупреждение.