A+ / A-

Предпечат

Предпечат 1

Фирмата извършва професионален предпечат и дизайн на рекламни материали от подадени изходни материали (текстове, снимки, файлове) както и приема готов предпечат съобразен с изискванията към файловите формати.

Цените за предпечат се определят в зависимост от спецификата на поръчката.

В много случаи е по-удачно да поръчате предпечата заедно с отпечатването на готовият продукт.