A+ / A-

»зисквани€ към файловите формати

”важаеми клиенти и колеги,   универсални€т формат на който можете да подадете ¬ашите файлове за печат е composite (нецветоотделен) PDF for prepress като всички шрифтове следва да са конвертирани в криви.

 огато има "р€зане на живо" е нужно да увеличите изходни€ файл с 5mm от 4 страни за правоъгълни продукти и от 3 страни за издани€ с различен брой страници- брошури, каталози, списани€ и др. 

ѕри подаване мол€ специфицирайте обр€зани€ формат в милиметри. Ќе слагайте ножове, пасери и скали в подаваните файлове за печат. 

≈то и н€кои особености ако генерирате файла си с различни програми

‘ј…Ћќ¬≈ за PC

¬≈ “ќ–Ќ» »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я:

 • от Corel Draw - разгрупирайте всички обекти, селектирайте текстовете, конвертирайте всички текстове в криви (Arrange Convert To Curves - Ctrl-Q), направете PDF файл с опци€та File-PublishToPDF (работи от верси€ 11 вкл.), задайте настройка PDF for Prepress, downsample images to 300dpi, CMYK, като конвертирате текстове в криви.
 • от Adobe Illustrator - конвертирайте всички текстове в криви и запишете файла за съвместимост в по-ниска верси€ от последната, с ко€то работите. Ќастройките са за генериране на PDF файл за печат (For Prepress). 
 • от MS Word или друга програма, ко€то Ќ≈ поддържа Export към EPS формат- инсталирайте стандартен за Windows принтер Linotronic 930.v2 с печат към файл (Print To File). —лед инсталаци€та при готов документ изберете File->Print с печат на Linotronic 930.v2.  омптърът ¬и ще създаде файл с разширение PRN, който представл€ва негови€т векторен, нередактирум вид годен за печат.

–ј—“≈–Ќ» »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я:
- TIFF (със или без LZW компреси€)
»зображени€та мол€ да бъдат на резолюци€ минимум 225 dpi (препоръчително 300 dpi).

ѕ–»Ќ“≈–— » ‘ј…Ћќ¬≈:
- PS, PRN принтерски файлове за експонаци€ генерирани за Linotronic 330, 530, 930,
цветоотделени в CMYK формат, черни€т цв€т генериран като "Overprint".


Ќ≈ «јЅ–ј¬я…“≈:

 1. ƒа осигурите ползваните лога, фирмени знаци, графики, таблици и др. във векторен формат.
 2. ƒа работите само в CMYK (+Pantone, ако има такива) цветове. »зползването на RGB цв€т
 3. може да доведе до сериозни цветови отклонени€ (дори липси) в изходни€ материал.
 4. ƒа конвертирате вмъкнатите изображени€ в CMYK модел при резолюци€ 300dpi при размер 1:1
 5. јко работите с Corel Draw да конвертирате използваните текстурни фонове в Bitmap / CMYK / 225 dpi
 6. јко работите с Corel Draw да Ќ≈ използвате OLE обекти (изображени€ вмъкнати от други програмни продукти, посредством Clippboard)
 7. јко работите с Corel Draw да Ќ≈ използвате функци€та Rotate върху растерни (Bitmap) изображени€ .
 8. ƒа Ќ≈ задавате запълвани€ под 20% върху прекалено тънки линии - с дебелина под 0.3pt (0.1мм);
 9. ƒа конвертирате шрифтовете в криви преди да запишете готови€ материал.

ѕропуски в горните правила на работа може да доведе до сериозни отклонени€ в отпечатаната
продукци€, за които ћј —ќ‘“ Ќ≈ ћќ∆≈ ƒј Ќќ—» ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“.

- ‘айл в MS Word и Excell формати Ќ≈ са препоръчителни за печатни материали.

÷ветоотделката се прави по модел CMYK
(евентуални наличи€ на допълнителни цветове се договар€т отделно).

ћолбата ни е да прилагате цветна разпечатка или мостра, доближаваща се максимално
до ¬ашите изисквани€ за получени цветове в готовата реклама.

√отовите материали можете да подадете чрез:

“–јЌ—‘≈–:
- ¬ашите файлове с големина до 5MB можем да приемем и по e-mail;
- «а файлове с големина над 5MB мол€ ползвайте компреси€ без загуби; —ъздадените с WinRAR или WinZIP архиви в размер до 200MB можете да качите на наши€т FTP сървър за клиенти ftp.maksoft.net *мол€ изискайте предварително оторизаци€ за достъп;
- √отовите файлове можем да свалим и от ваш собствен файлов сървър при осигурен достъп и оптимална скорост на трансфера;