A+ / A-

»зисквани€ към файловите формати

”важаеми клиенти и колеги, † универсални€т формат на който можете да подадете ¬ашите файлове за печат е composite (нецветоотделен) PDF for prepressкато всички шрифтове следва да са конвертирани в криви. † ≈то и н€кои особености ако генерирате файла си с различни програми

‘ј…Ћќ¬≈ за PC

¬≈ “ќ–Ќ» »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я:
от Corel Draw - разгрупирайте всички обекти, селектирайте текстовете, конвертирайте всички текстове в криви (Arrange Convert To Curves - Ctrl-Q), направете PDF файл с опци€та File-PublishToPDF (работи от верси€ 11 вкл.), задайте настройка PDF for Prepress, downsample images to 300dpi, CMYK, като конвертирате текстове в криви.
от QuarkXPress 3.x генерирайте файла с pdf - Scitex Bridge и избрана опци€ Separation: Off
от QuarkXPress 4.x с оригиналното ppd - Scitex BrisqueC и избрана опци€ Separation: Off
от QuarkXPress 3, 4, 5.x генерирайте принтерски файл за стандартен експонатор с избрана ќпци€ Separation: Off
от Page Maker с оригиналното ppd - Scitex BrisqueC и включена опци€ Composed Color. * Ќе забрав€йте да заредите всички шрифтове в PS файла.
от Adobe Illustrator - конвертирайте всички текстове в криви и јttribute от 2540-3048 dpi и запишете файла във формат Illusrator EPS.
от MS Word или друга програма, ко€то Ќ≈ поддържа Export към EPS формат- инсталирайте стандартен за Windows принтер Linotronic 930.v2 с печат към файл (Print To File). —лед инсталаци€та при готов документ изберете File->Print с печат на Linotronic 930.v2.  омптърът ¬и ще създаде файл с разширение PRN, който представл€ва негови€т векторен, нередактирум вид годен за печат.

–ј—“≈–Ќ» »«ќЅ–ј∆≈Ќ»я:
- TIFF (със или без LZW компреси€)
»зображени€та мол€ да бъдат на резолюци€ минимум 225 dpi (препоръчително 300 dpi).

ѕ–»Ќ“≈–— » ‘ј…Ћќ¬≈:
- PS, PRN принтерски файлове за експонаци€ генерирани за Linotronic 330, 530, 930,
цветоотделени в CMYK формат, черни€т цв€т генериран като "Overprint".


Ќ≈ «јЅ–ј¬я…“≈:
1. ƒа работите само в CMYK (+Pantone, ако има такива) цветове. »зползването на RGB цв€т
може да доведе до сериозни цветови отклонени€ (дори липси) в изходни€ материал.
2. ƒа конвертирате вмъкнатите изображени€ в CMYK модел при резолюци€ 300dpi при размер 1:1
3. јко работите с Corel Draw да конвертирате използваните текстурни фонове в Bitmap / CMYK / 225 dpi
4. јко работите с Corel Draw да Ќ≈ използвате OLE обекти (изображени€ вмъкнати от други програмни продукти, посредством Clippboard)
5. јко работите с Corel Draw да Ќ≈ използвате функци€та Rotate върху растерни (Bitmap) изображени€ .
6. ƒа Ќ≈ задавате запълвани€ под 20% върху прекалено тънки линии - с дебелина под 0.3pt (0.1мм);
7. ƒа конвертирате шрифтовете в криви преди да запишете готови€ материал.

ѕропуски в горните правила на работа може да доведе до сериозни отклонени€ в отпечатаната
продукци€, за които ћј —ќ‘“ Ќ≈ ћќ∆≈ ƒј Ќќ—» ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“.

- ‘айл в MS Word и Excell формати Ќ≈ са препоръчителни за печатни материали.

÷ветоотделката се прави по модел CMYK
(евентуални наличи€ на допълнителни цветове се договар€т отделно).

ћолбата ни е да прилагате цветна разпечатка или мостра, доближаваща се максимално
до ¬ашите изисквани€ за получени цветове в готовата реклама.

√отовите материали можете да подадете чрез:

Ќќ—»“≈Ћ»:
- CD, DVD+- (носителите следва да за записани на PC или MAC със стандарт за запис ISO9660 с включена Juliet файлова система, запазваща дългите имена на файловете). †— дискове записани в HFS система за MAC не можем да работим.
- стандартни USB памети

“–јЌ—‘≈–:
- ¬ашите файлове с големина до 5MB можем да приемем и по e-mail;
- Ќ≈ е разрешен трансфер на файлове чрез ICQ, Skype или друг десктоп messanger клиент;
- «а файлове с големина над 5MB мол€ ползвайте компреси€ без загуби; —ъздадените с WinRAR или WinZIP архиви в размер до 200MB можете да качите на наши€т FTP сървър за клиенти†ftp.maksoft.net†*мол€ изискайте предварително оторизаци€ за достъп;
- √отовите файлове можем да свалим и от ваш собствен файлов сървър при осигурен достъп и оптимална скорост на трансфера;