A+ / A-

Ситопечат въру PVC-химикалки,запалки,часовници

Ситопечат въру PVC

При ситопечат на някои трудни PVC-повърхности,например някои химикалки и по-често запалки, задължително се използуват двукомпонентни мастила за получаване на стабилен отпечатък.