A+ / A-

Профил на BrandIt аудиторията

Архив

Аудиторията на каталога са над 100 000 икономически активни български фирми и техните служители.

Каталогът се разпространява лично сред рекламни, PR агенции, печатници и техните клиенти- фирми от различни браншове. Каталогът е на разположение за разглеждане онлайн и може да бъде изтеглян в .PDF формат.

Разпространение на BrandIt

Разпространението по аудитория спрямо базов тираж от 5000 броя включва*:

 • 40% към рекламни и PR агенции, около 3000 тиражни броя, които се преглеждат както следва
  • служители на агенциите, около 15 000 маркетинг специалисти, дизайнери, компютърни оператори
  • клиенти на агенциите, около 60 000 души - управители и мениджъри маркетинг и PR
 • 20% към печатници- около около 1000 тиражни броя
  • служители на печатниците- около 10 000 маркетинг специалисти, технолози и работници
  • клиенти на печатниците - около 40 000 клиенти поръчващи печатни материали- издатели, рекламни агенции, производители;
 • 20% към фирми с висок бюджет за реклама от различни браншове - около 1000 тиражни броя
 • 100% от тиража достига до над 5000 decision makers: собственици, управители, мениджъри, счетоводители и други МОЛ

BrandIt Аудитория 

Приблизителна обща аудитория над 125 000 души

* Разчетите са приблизителни и са базирани на

 • 5000 реално раздадени на ръка бройки при ползваемост 1 година;
 • 23 000 уникални годишни посещения на страница Каталог реклама BrandIt 2016 - Вижте онлайн!
 • 7 000 средно годишни изтегляния на .PDF версията на каталога от клиенти и рекламни партньори

* Точните цифри зависят от спецификата на конкретната кампания.