A+ / A-

Настолен календар бележник Планшет 2019

Настолен календар бележник Планшет

Настолен датиран календар бележник Планшет 1 тяло формат 410х260мм включва:

  • размер на тялото 410х260 мм
  • тяло в обем 52 страници, формат 410х260 мм, в т.ч.
    • 52 страници с дати,
    • годишен календариум
    • размер на рекламната площ 410х40 мм
    • два езика (български и английски)