A+ / A-

»нформаци€ за продукта

"Brand It" е национален каталог в областта на рекламата.

»зданието обедин€ва усили€та на водещи рекламни агенции в бранша и предостав€ най-широки€т набор от предложени€ за печатна, продуктова и медиа реклама.

»зданието се разпростран€ва само "на ръка" или при изрично поискване и достига до икономически активни фирми и лица от различни браншове в Ѕългари€.

»зданието представл€ва целогодишен наръчник за рекламни продукти и услуги на рекламни фирми, PR и рекламни отдели във фирми от различни браншове.

¬ малки€т и средни€т бизнес ползватели на каталозите са директно собствениците на фирмите.

»зданието достига до крайни€т потребител лично посредством обслужващата го рекламна агенци€.

 

 

“ираж: 1 000 бро€
ѕериодичност: √одишно издание
ѕриблизителна годишна аудитори€: над 20 000 души
(ƒетайли за формирането на бро€ ще намерите в ѕрофил на аудитори€та).