A+ / A-

Двуцветни силиконови гривни

Двуцветните силиконови гривни представляват силиконова гривна с две лица.

Практически гривната има един основен цвят, а вторият цвят е нанесен (пръснат) върху повърхността на втората страна. По този начин този вид гривна може да се използва за лазерно гравиране, при което гравирайки пръсната част можете да получите вдълбан надпис в цвета на основата.