A+ / A-

Приложение

Тампонен печат - приложение

Същността на тампонния печат е достатъчно елементарна. Простота на процеса, но великолепно качество и прецизност.Основните стъпки на процеса са илюстрирани както следва:

  1. Клише - изображението на клишето се омастилява от мастилницата докато тампонът приближава изображението.
  2. Трансфер - тампонът вдига мастиленото изображение от клишето и отива към обекта.
  3. Печат - тампонът осъществява контакт с обекта, използувайки само необходимото налягане, за да предаде изображението.