A+ / A-

Копис | COPIS 2018

COPI'S 2016

Рекламното изложение COPI'S 2018 ще се проведе отновно на 2, 3 и 4 октомври в Интер Експо Център – София.

Изложението се провежа в зали 2 и 3. 

Максофт можете да намерите на познатото място в зала 2, щанд A1

Работното време на изложението Copi's за посетители е от 10.00 до 17:30 часа.